გაკვეთილო - სივრცე, სადაც ხარისხიანი ცოდნის მიღება მარტივია
Gakvetilo.ge - სივრცე, სადაც ხარისხიანი ცოდნის მიღება მარტივია
სივრცე, სადაც
ხარისხიანი ცოდნის
მიღება მარტივია
გახდი ერთ-ერთი პირველი
შემოგვიერთდი წინასწარ და პირველმა
მიიღე სიახლეები, ფასდაკლებები და ბენეფიტები
მალე...
01
ჩვენ შემოგთავაზებთ
პროფესიონალი პედაგეგობების
LIVE ONLINE

გაკვეთილებს
მალე...
02
ჩვენ შემოგთავაზებთ
ინდივიდუალურ
და 
ჯგუფურ

უნიკალურ კურსებს
მალე...
03
ჩვენ გაგიმარტივებთ
გამოცდილი
პედაგოგების მოძიების პროცესს
მალე...
04
ეს ყველაფერი და კიდევ მეტი
ერთ პლატფორმაზე -
ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან!
გახდი ერთ-ერთი პირველი
შემოგვიერთდი წინასწარ და პირველმა
მიიღე სიახლეები, ფასდაკლებები და ბენეფიტები