ხანგრძლივობა: 2 თვე (8 შეხვედრა)
15 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა (2 თვე)
289 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა (2 თვე)
289 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა (2 თვე)
289 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა (2 თვე)
289 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 3 თვე
349 ლარი
 
ხანგრძლივობა: 8 გაკვეთილი (2 თვე)
289 ლარი