კითხვა:

სწავლების რა მეთოდოლოგიას იყენებენ მენტორები და პედაგოგები ?

პასუხი:

ჩვენი მენტორები და პედაგოგები იყენებენ სწავლების სხვადასხვა მეთოდოლოგიას, იმის მიხედვით, თუ რა არის კონკრეტული კურსის მიზანი და მსმენელის რა საჭიროებას აკმაყოფილებს აღნიშნული კურსი/გაკვეთილი. ყველა კურსი და გაკვეთილი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ აქტივობებს, უშუალო ინტერაქციას მენტორთან/პედაგოგთან და დისკუსიას.


» ხშირად დასმული კითხვები