კითხვა:

რა არხების საშუალებით ხდება მენტორსა და მსმენელს შორის კომუნიკაცია არასაგაკვეთილო დროს ?

პასუხი:

ჩვენი პლატფორმა იძლევა საშუალებას კითხვა დაუსვათ ან მისწეროთ მენტორს ან პედაგოგს არასაგაკვეთილო დროს, პასუხს მიიღებთ პლატფორმაზევე. 

მენტორის მიერ დავალება, დავალებაზე უკუკავშირი, შეფასება და სხვა სახის ნებისმიერი კომუნიკაციაც ხდება უშუალოდ პლატფორმაზე, რაც პროცესს უფრო მარტივს და კომფორტულს ხდის.


» ხშირად დასმული კითხვები