კითხვა:

არის თუ არა რაიმე დამატებითი გადასახადი ან ფარული გადასახადი, გარდა კურსის საფასურისა ?

პასუხი:

ჩვენ უზრუნველვყოფთ გამჭირვალე ფასთა პოლიტიკას. კურსების საფასური ნათლად არის მითიტებული კურსის გვერდებზე, ნებისმიერი დამატებითი გადასახადი (მაგალითად დღგ) ან მოსაკრებელი მკაფიოდ და ცხადად იქნება აღნიშნული გადახდის პროცესში.  


» ხშირად დასმული კითხვები