კითხვა:

რა ასაკის მსმენელისთვის არის კურსები და გაკვეთილები გათვალისწინებული ?

პასუხი:

ჩვენ გთავაზობთ 2 სახის კურსებს: 

1. განკუთვნილია 5-16 ასაკის ბავშვებისთვის. კურსები და ჯგუფები დაყოფილია ასაკობრივ კატეგორიებად.

2. კურსები, რომლებიც განკუთვნილია უფროსებისთვის, კურსები დაყოფილია ინტერესების მიხედვით. 


» ხშირად დასმული კითხვები