კითხვა:

როგორ ვარჩევთ მენტორებს და პედაგოგებს ?

პასუხი:

ჩვენი მენტორები და პედაგოგები გადიან მკაცრ შერჩევის პროცესს და აკმაყოფილებენ ისეთ მოთხოვნებს, როგორიც არის: 

- პროფესიონალები თავიანთ სფეროში

- გამოცდილება,

- უყვართ ის, რასაც აკეთებენ 

- უყვართ მსმენელებთან ურთიერთობა

- სიამოვნებას ანიჭებთ ცოდნის გაზიარება 

ჩვენ ვაფასებთ მათ კვალიფიკაციას და უნარს - მიაწოდონ ხარისხიანი ცოდნა მსმენელებს ინტერაქციული გზით და ინდივიდუალური მიდგომით. 


» ხშირად დასმული კითხვები